تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

شاهان ماد

  ir" target="_blank"> و 150 ﺳﺎل دوام داﺷﺘﻪ، ﺑﺪوا ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎد را ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﺘﺎب ﻣﻮرخ ﻣﺬﮐﻮر و ﺑﺤﺴﺎب اﯾﻦ ﺟﺪول ﻣﺪت دوﻟﺖ ﻣﺎد دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺪت ﻣﺬﮐﻮره ایران جاویدان ، وﻟﻰ ﮐﺘﺰﯾﺎس ﺟﺪول ﻣﻄﻮﻟﻰ و آﺳﻮرى ذﮐﺮ از اﺳﺎﻣﻰ ﺷﺎﻫﺎن ﻣﺎد داده

  ﺷﺎﻫﺎن ﻣﺎد http://iraneternal.ir و ﮐﺘﺰﯾﺎس اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻬﻤﻰ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮدﺗﻮﺿﯿﺢ آﻧﮑﻪ ﻫﺮودوت، ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ذﯾﻞ ﺑﯿﺎﯾﺪ، ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎى او اﯾﻦ دوﻟﺖ در 701 ﯾﺎ 708 ق.


  و ﺑﻌﺪ ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﻨﻮﺷﺘﻪﻫﺎى ﮐﺘﺰﯾﺎس رﺟﻮع ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.ir" target="_blank"> و اﺳﻨﺎد ﺑﺎﺑﻠﻰ و ﺑﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎى ﻫﺮودوت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﺳﺖ.ir" target="_blank"> و ﺳﻨﯿﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻦ ﻫﺮودوت گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : , ,

آمار امروز سه شنبه 30 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :173803
 • بازدید امروز :1
 • بازدید داخلی :0
 • کاربران حاضر :108
 • رباتهای جستجوگر:316
 • همه حاضرین :424

تگ های برتر